Thứ Sáu, Tháng Hai 22

CAO ĐẲNG

Thông tin tuyển sinh ngành Thú Y

Thông tin tuyển sinh ngành Thú Y

CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, TRUNG CẤP
THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH THÚ Y (Hiện tại đang có khóa học tại TPHCM, học viên có thể đăng ký và đi học ngay) (Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức lớp học từ xa cho các bạn ở xa TPHCM) Ngành Thú Y là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Bạn muốn học liên thông? Bạn muốn học chuyển đổi qua ngành Thú Y? Bạn có đủ điều kiện học ngành Thú Y hay không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Hệ đào tạo: - Xét tuyển Trung cấp Thú Y . - Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Thú Y.  - Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Thú Y. - Văn bằng 2 ngành Thú Y. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Thú Y. Đối tư
Thông tin tuyển sinh ngành Dược sĩ

Thông tin tuyển sinh ngành Dược sĩ

CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, TRUNG CẤP
Ngành Dược sĩ là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Bạn muốn học liên thông? Bạn muốn học chuyển đổi qua ngành Dược sĩ? Bạn có đủ điều kiện học ngành Dược sĩ hay không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Hệ đào tạo: - Xét tuyển Trung cấp Dược sĩ chính quy. - Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Dược sĩ chính quy. - Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Dược sĩ chính quy. - Văn bằng 2 Trung cấp Dược sĩ chính quy. - Văn bằng 2 Cao đẳng Dược sĩ chính quy. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Dược. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS (Cấp 2), THPT (Cấp 3), Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
Thông tin tuyển sinh ngành Xây Dựng

Thông tin tuyển sinh ngành Xây Dựng

CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, TRUNG CẤP
Ngành Xây dựng là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Bạn muốn học liên thông? Bạn muốn học chuyển đổi qua ngành Xây dựng? Bạn có đủ điều kiện học ngành Xây dựng hay không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Hệ đào tạo: - Xét tuyển Trung cấp Xây dựng . - Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Xây dựng. - Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Xây dựng. - Văn bằng 2 Xây dựng. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS (Cấp 2), THPT (Cấp 3), Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Hồ sơ nhập học bao gồm: - Phiếu đăng ký
Thông tin tuyển sinh ngành Luật

Thông tin tuyển sinh ngành Luật

CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, TRUNG CẤP
Ngành Luật là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Bạn muốn học liên thông? Bạn muốn học chuyển đổi qua ngành Luật? Bạn có đủ điều kiện học ngành Luật hay không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Hệ đào tạo: - Xét tuyển Trung cấp Luật chính quy. - Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Luật. - Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Luật. - Văn bằng 2 Luật. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Luật kinh tế. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS (Cấp 2), THPT (Cấp 3), Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Hồ sơ nhập học bao gồm: - Phiếu đăng ký học. - Bằng và học bạ hoặc bảng điểm (Bản sao)
Thông tin tuyển sinh ngành Sư Phạm Tiểu học

Thông tin tuyển sinh ngành Sư Phạm Tiểu học

CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, TRUNG CẤP
Ngành Sư phạm Tiểu học là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Bạn muốn học liên thông? Bạn muốn học chuyển đổi qua ngành Tiểu học? Bạn có đủ điều kiện học ngành Sư phạm Tiểu học hay không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Hệ đào tạo: - Trung cấp sư phạm Tiểu học chính quy. - Cao đẳng sư phạm Tiểu học chính quy. - Liên thông Cao đẳng sư phạm Tiểu học. - Liên thông Đại học sư phạm Tiểu học. - Văn bằng 2 Sư phạm Tiểu học. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Tiểu học Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS (Cấp 2), THPT (Cấp 3), Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Hồ sơ nhập học b
Thông tin tuyển sinh ngành Sư Phạm Mầm Non

Thông tin tuyển sinh ngành Sư Phạm Mầm Non

CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, TRUNG CẤP
Ngành Sư phạm Mầm non là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Bạn muốn học liên thông? Bạn muốn học chuyển đổi qua ngành Mầm non? Bạn có đủ điều kiện học ngành Sư phạm mầm non hay không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Hệ đào tạo: - Trung cấp sư phạm mầm non chính quy. - Liên thông từ trung cấp lên đại học Sư phạm Mầm non. - Liên thông cao đẳng lên đại học Sư phạm Mầm non. - Văn bằng 2 Sư phạm mầm non. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm mầm non Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS (Cấp 2), THPT (Cấp 3), Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Hồ sơ nhập học bao gồm: - Phiếu đ
Thông tin tuyển sinh Cao Đẳng Điều Dưỡng

Thông tin tuyển sinh Cao Đẳng Điều Dưỡng

CAO ĐẲNG
Cao đẳng Điều Dưỡng là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Điều dưỡng Đối tượng tuyển sinh: - 3 học kỳ:  Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp điều dưỡng. - 4 học kỳ: Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp khác ngành (Trong khối ngành chăm sóc sức khỏe). - 4 học kỳ:  Đối với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Hồ sơ nhập học bao gồm: - Phiếu đăng ký học. - Bằng và học bạ hoặc bảng điểm (Bản sao) - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương) - Bản sao công chứng Giấy Chứng minh nhân dâ
Thông tin tuyển sinh Cao Đẳng Dược

Thông tin tuyển sinh Cao Đẳng Dược

CAO ĐẲNG
Cao đẳng Dược sĩ là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Dược sĩ Đối tượng tuyển sinh: - 3 học kỳ:  Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp Dược. - 4 học kỳ: Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp khác ngành (Trong khối ngành chăm sóc sức khỏe). - 4 học kỳ:  Đối với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Hồ sơ nhập học bao gồm: - Phiếu đăng ký học. - Bằng và học bạ hoặc bảng điểm (Bản sao) - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương) - Bản sao công chứng Giấy Chứng minh nhân dân - 02 ảnh