Thứ Hai, Tháng Ba 18

ĐẠI HỌC

Học Liên thông Đại học Kiến trúc tại Bình Phước

Học Liên thông Đại học Kiến trúc tại Bình Phước

ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TẠI TPHCM Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình. Đại học Xây dựng cầu đường Văn phòng tuyển sinh Phía Nam gửi đến các bạn thông tin tuyển sinh Liên thông Đại học Kiến trúc tại Bình Phước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh Liên thông Đại học Kiến trúc tại Bình Phước – Chỉ tiêu: 200 – Chuyên ngành đào tạo: Kiến trúc 2. Đối tượng tuyển sinh Liên thông Đại học Kiến trúc tại Bình Phước – Học viên đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành Kiến trúc công trình. – Học viên đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trái ngành. 3. Thời gian học tập Các lớp Liên thông Đại học Kiến trúc tại Bình Phước được tổ chức học vào các khung giờ sau: – Học tối Thứ 7 (18h00 – 20h30) và ngày Chủ nhật (7h30 – 11h00 và 13h30 – 17h00). – Học từ Thứ 2 đến
Tuyển sinh Đại học ngành Dược học tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học ngành Dược học tại Bình Phước

ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC HỌC TẠI BÌNH PHƯỚC Đại học Kế toán tại Bình Phước Đại học Điều dưỡng tại Bình Phước Văn phòng tuyển sinh Phía Nam thông báo tuyển sinh các lớp Đại học ngành Dược học tại Bình Phước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hình thức đào tạo: Tập trung, chính quy. 2. Đối tượng tuyển sinh Đại học ngành Dược học tại Bình Phước – Tốt nghiệp Trung cấp Dược học. – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành khác. 3. Thời gian đào tạo Đại học ngành Dược học tại Bình Phước – Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành, thời gian học liên thông Đại học ngành Dược học tại Bình Phước là 2,5 năm; Trái ngành học thêm 1 học kỳ 5 tháng. – Đối với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành, thời gian học liên thông Đại học ngành
Tuyển sinh Đại học ngành Tài chính ngân hàng tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học ngành Tài chính ngân hàng tại Bình Phước

ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI BÌNH PHƯỚC Đại học Kế toán tại Bình Phước Đại học Quản trị Kinh doanh tại Bình Phước Ngành Tài chính ngân hàng đang có xu hướng phát triển và được lựa chọn ngày càng nhiều. Ngành học này liên quan đến khá nhiều dịch vụ như giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ,... Sau đây, văn phòng tuyển sinh Phía Nam gửi tới các bạn thông tin tuyển sinh Đại học Tài chính ngân hàng tại Bình Phước: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài chính ngân hàng tại Bình Phước – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Chuyên ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng. 2. Đối tượng tuyển sinh Đại học tài chính ngân hàng tại Bình Phước – Tốt nghiệp Trung cấp Liên thông lên Đại học Tài chính Ngân hàng. – Tốt nghiệp Cao Đẳng Liên thông lên Đại học Tài chính Ngân hàng.
Tuyển sinh Đại học Quản lý Nhà nước tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học Quản lý Nhà nước tại Bình Phước

ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI BÌNH PHƯỚC Liên thông Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước Đại học Công nghệ Kỹ thuật xây dựng công trình tại Bình Phước Văn phòng tuyển sinh Phía Nam thông báo tuyển sinh Đại học Quản lý Nhà nước tại Bình Phước: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quản lý Nhà nước tại Bình Phước – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Chuyên ngành đào tạo: Quản lý Nhà nước. 2. Đối tượng tuyển sinh Đại học Quản lý Nhà Nước tại Bình Phước – Tốt nghiệp Trung cấp Liên thông lên Đại học Quản lý Nhà nước – Tốt nghiệp Cao Đẳng Liên thông lên Đại học Quản lý Nhà nước – Tốt nghiệp Đại học học Văn bằng 2 ngành Quản lý Nhà nước 3. Thời gian đào tạo Đại học Quản lý Nhà nước tại Bình Phước – Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành, thời gian học liên thông Đ
Tuyển sinh Đại học Kế toán tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học Kế toán tại Bình Phước

ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KẾ TOÁN TẠI BÌNH PHƯỚC Liên thông Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước Đại học Công nghệ Kỹ thuật xây dựng công trình tại Bình Phước Văn phòng tuyển sinh Phía Nam thông báo tuyển sinh Đại học Kế toán tại Bình Phước: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kế toán tại Bình Phước – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Chuyên ngành đào tạo: Kế toán. 2. Đối tượng tuyển sinh Đại học Kế toán tại Bình Phước – Tốt nghiệp Trung cấp Liên thông lên Đại học Kế toán – Tốt nghiệp Cao Đẳng Liên thông lên Đại học Kế toán – Tốt nghiệp Đại học học Văn bằng 2 ngành Kế toán 3. Thời gian đào tạo Đại học Kế toán tại Bình Phước – Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành, thời gian học liên thông Đại học Kế toán tại Bình Phước là 2,5 năm; Trái ngành học thêm 1 học kỳ 5 tháng.
Đào tạo Liên thông Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước

Đào tạo Liên thông Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước

ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH TẠI BÌNH PHƯỚC Chứng chỉ Cấp dưỡng Mầm non tại Bình Phước Đại học ngành Quản trị Kinh doanh Văn phòng tuyển sinh Phía Nam thông báo tuyển sinh lớp Liên thông Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh Liên thông Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh. 2. Đối tượng tuyển sinh Liên thông Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước – Tốt nghiệp Trung cấp Liên thông lên Đại học Ngôn ngữ Anh – Tốt nghiệp Cao Đẳng Liên thông lên Đại học Ngôn ngữ Anh. – Tốt nghiệp Đại học học Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh. 3. Thời gian đào tạo Liên thông Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước – Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành, thời gian học liên thông Đại học
Tuyển sinh Đại học công nghệ kỹ thuật xây dựng tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học công nghệ kỹ thuật xây dựng tại Bình Phước

ĐẠI HỌC
HỌC ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG TẠI BÌNH PHƯỚC Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin tuyển sinh liên thông đại học công nghệ kỹ thuật xây dựng tại Bình Phước, TPHCM và Hà Nội , khắp các tỉnh thành trong nước như sau : STRAINCO là đơn vị liên kết với các trường đại học liên thông đại học xây dựng  thực hiện công tác tuyển sinh các lớp liên thông và văn bằng 2 đại học tại TPHCM hệ chính quy, vừa làm vừa học (tại chức) và từ xa. 1.Đối tượng tuyển sinh : – Hệ Văn bằng 2 (2 năm):  Đối với học viên đã tốt nghiệp Đại học. – Hệ Liên thông (1,5 năm):  Đối với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành (Khác ngành học thêm 1 học kỳ). – Hệ Liên thông (2,5 năm):  Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành (Khác ngành học thêm 1 học kỳ). 2. Thờ
Tuyển sinh Đại học ngành Quản trị kinh doanh tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học ngành Quản trị kinh doanh tại Bình Phước

ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI BÌNH PHƯỚC Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước Đại học Điều dưỡng tại Bình Phước Quản trị kinh doanh được hiểu là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất, quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Sau đây, văn phòng tuyển sinh phía Nam gửi đến các bạn thông tin tuyển sinh Đại học ngành Quản trị Kinh doanh tại Bình Phước với các nội dung sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quản trị Kinh doanh tại Bình Phước – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Chuyên ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh 2. Đối tượng tuyển sinh Đại học Quản trị Kinh doanh tại Bình Phước –
Tuyển sinh Đại học Quản lý đất đai tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học Quản lý đất đai tại Bình Phước

ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI BÌNH PHƯỚC Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước Đại học Điều dưỡng tại Bình Phước Văn phòng tuyển sinh Phía Nam thông báo tuyển sinh các lớp Đại học Quản lý đất đai tại Bình Phước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quản lý Đất đai tại Bình Phước – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai 2. Đối tượng tuyển sinh Đại học Quản lý đất đai tại Bình Phước – Tốt nghiệp Trung cấp Liên thông lên Đại học Quản lý đất đai. – Tốt nghiệp Cao Đẳng Liên thông lên Đại học Quản lý đất đai. – Tốt nghiệp Đại học học Văn bằng 2 ngành Quản lý đất đai. 3. Thời gian đào tạo Đại học Quản lý đất đai tại Bình Phước – Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành, thời gian học liên thông Đại học Quản lý đất đai tại Bìn
[Bình Phước] Tuyển sinh Đại học Điều dưỡng tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Đại học Điều dưỡng tại Bình Phước

ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG TẠI BÌNH PHƯỚC Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước Đại học Xây dựng cầu đường tại Bình Phước Văn phòng tuyển sinh Phía Nam thông báo tuyển sinh các lớp Đại học Điều dưỡng tại Bình Phước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển – Hình thức đào tạo: Tập trung, chính quy. 2. Đối tượng tuyển sinh Đại học Điều dưỡng tại Bình Phước – Tốt nghiệp Trung cấp Điều dưỡng. – Tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ; Y sĩ Y học cổ truyền; Hộ sinh; Kỹ thuật Y học kèm theo chứng chỉ chuyển đổi. – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành khác. 3. Thời gian đào tạo Đại học Điều dưỡng tại Bình Phước – Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành, thời gian học liên thông Đại học Điều dưỡng tại Bình Phước là 2