Thứ Sáu, Tháng Hai 22

ĐẠI HỌC

Thông tin tuyển sinh ngành Luật

Thông tin tuyển sinh ngành Luật

CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, TRUNG CẤP
Ngành Luật là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Bạn muốn học liên thông? Bạn muốn học chuyển đổi qua ngành Luật? Bạn có đủ điều kiện học ngành Luật hay không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Hệ đào tạo: - Xét tuyển Trung cấp Luật chính quy. - Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Luật. - Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Luật. - Văn bằng 2 Luật. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Luật kinh tế. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS (Cấp 2), THPT (Cấp 3), Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Hồ sơ nhập học bao gồm: - Phiếu đăng ký học. - Bằng và học bạ hoặc bảng điểm (Bản sao)
Thông tin tuyển sinh ngành Sư Phạm Tiểu học

Thông tin tuyển sinh ngành Sư Phạm Tiểu học

CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, TRUNG CẤP
Ngành Sư phạm Tiểu học là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Bạn muốn học liên thông? Bạn muốn học chuyển đổi qua ngành Tiểu học? Bạn có đủ điều kiện học ngành Sư phạm Tiểu học hay không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Hệ đào tạo: - Trung cấp sư phạm Tiểu học chính quy. - Cao đẳng sư phạm Tiểu học chính quy. - Liên thông Cao đẳng sư phạm Tiểu học. - Liên thông Đại học sư phạm Tiểu học. - Văn bằng 2 Sư phạm Tiểu học. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Tiểu học Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS (Cấp 2), THPT (Cấp 3), Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Hồ sơ nhập học b
Thông tin tuyển sinh ngành Sư Phạm Mầm Non

Thông tin tuyển sinh ngành Sư Phạm Mầm Non

CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, TRUNG CẤP
Ngành Sư phạm Mầm non là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Bạn muốn học liên thông? Bạn muốn học chuyển đổi qua ngành Mầm non? Bạn có đủ điều kiện học ngành Sư phạm mầm non hay không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Hệ đào tạo: - Trung cấp sư phạm mầm non chính quy. - Liên thông từ trung cấp lên đại học Sư phạm Mầm non. - Liên thông cao đẳng lên đại học Sư phạm Mầm non. - Văn bằng 2 Sư phạm mầm non. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm mầm non Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS (Cấp 2), THPT (Cấp 3), Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Hồ sơ nhập học bao gồm: - Phiếu đ
Thông tin tuyển sinh Đại học ngành Ngôn Ngữ Anh

Thông tin tuyển sinh Đại học ngành Ngôn Ngữ Anh

ĐẠI HỌC, VĂN PHÒNG TUYỂN SINH MIỀN NAM
Ngành Ngôn Ngữ Anh là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Ngôn Ngữ Anh Đối tượng tuyển sinh: - 4 học kỳ:  Đối với học viên đã tốt nghiệp Đại học. - 3 học kỳ: Đối với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành (Khác ngành học thêm một học kỳ bổ sung). - 5 học kỳ:  Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành (Khác ngành học thêm một học kỳ bổ sung). Hồ sơ nhập học bao gồm: - Phiếu đăng ký học. - Bằng và học bạ hoặc bảng điểm (Bản sao) - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương) - Bản sa
Thông tin tuyển sinh Đại học ngành Kiến Trúc Công trình

Thông tin tuyển sinh Đại học ngành Kiến Trúc Công trình

ĐẠI HỌC, VĂN PHÒNG TUYỂN SINH MIỀN NAM
Ngành Kiến trúc công trình là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Kiến trúc công trình Đối tượng tuyển sinh: - 4 học kỳ:  Đối với học viên đã tốt nghiệp Đại học. - 3 học kỳ: Đối với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành (Khác ngành học thêm một học kỳ bổ sung). - 5 học kỳ:  Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành (Khác ngành học thêm một học kỳ bổ sung). Hồ sơ nhập học bao gồm: - Phiếu đăng ký học. - Bằng và học bạ hoặc bảng điểm (Bản sao) - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa ph
Thông tin tuyển sinh Đại học ngành Kỹ thuật Xây Dựng Công Trình

Thông tin tuyển sinh Đại học ngành Kỹ thuật Xây Dựng Công Trình

ĐẠI HỌC, VĂN PHÒNG TUYỂN SINH MIỀN NAM
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình Đối tượng tuyển sinh: - 4 học kỳ:  Đối với học viên đã tốt nghiệp Đại học. - 3 học kỳ: Đối với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành (Khác ngành học thêm một học kỳ bổ sung). - 5 học kỳ:  Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành (Khác ngành học thêm một học kỳ bổ sung). Hồ sơ nhập học bao gồm: - Phiếu đăng ký học. - Bằng và học bạ hoặc bảng điểm (Bản sao) -
Thông tin tuyển sinh Cử Nhân ngành Luật Kinh Tế

Thông tin tuyển sinh Cử Nhân ngành Luật Kinh Tế

ĐẠI HỌC, VĂN PHÒNG TUYỂN SINH MIỀN NAM
Ngành Luật kinh tế là một trong những ngành "hot" nhất hiện nay. Vậy bạn đang ở tỉnh hay thành phố? Bạn muốn nhập học ngay? Bạn muốn học gần nhất nơi bạn đang sinh sống? Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết những vấn đề đó. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo: - Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 - Chuyên ngành đào tạo: Luật kinh tế Đối tượng tuyển sinh: - 4 học kỳ:  Đối với học viên đã tốt nghiệp Đại học. - 3 học kỳ: Đối với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành (Khác ngành học thêm một học kỳ bổ sung). - 5 học kỳ:  Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành (Khác ngành học thêm một học kỳ bổ sung). Hồ sơ nhập học bao gồm: - Phiếu đăng ký học. - Bằng và học bạ hoặc bảng điểm (Bản sao) - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương) - Bản sa