Thứ Sáu, Tháng Hai 22

Thẻ: [BÌnh Phước] Tuyển sinh Cao đẳng Hộ Sinh tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Cao đẳng Hộ Sinh tại Bình Phước

[Bình Phước] Tuyển sinh Cao đẳng Hộ Sinh tại Bình Phước

CAO ĐẲNG
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỘ SINH TẠI BÌNH PHƯỚC Cao đẳng Dược tại Bình Phước Cao đẳng Điều dưỡng tại Bình Phước Văn phòng tuyển sinh Phía Nam thông báo tuyển sinh các lớp Cao đẳng Hộ sinh tại Bình Phước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh - Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển - Hình thức đào tạo: Tập trung, chính quy. 2. Đối tượng tuyển sinh Cao đẳng Hộ sinh tại Bình Phước - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - Tốt nghiệp Trung cấp Hộ sinh - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành khác 3. Thời gian đào tạo Cao đẳng Hộ sinh tại Bình Phước - Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo Cao đẳng Hộ sinh tại Bình Phước là 3 năm. - Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp Dược, thời gian học Liên thông Cao đẳng Hộ sinh là 1,5 năm, trái ngành học