Thứ Sáu, Tháng Hai 22

Thẻ: Đào tạo Ngành Văn thư lưu trữ tại Bình Phước

Đào tạo Ngành Văn thư lưu trữ tại Bình Phước

Đào tạo Ngành Văn thư lưu trữ tại Bình Phước

TRUNG CẤP
NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI BÌNH PHƯỚC Trung cấp Thư viện thiết bị trường học tại Bình Phước Trung cấp Thú y tại Bình Phước Công tác văn thư lưu trữ có vai trò rất quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Học ngành Văn thư lưu trữ tại Bình Phước sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức lí luận và thực tiễn từ cơ bản đến chuyên môn và kiến thức bổ trợ về các lĩnh vực: văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng,... Nhằm giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ cơ bản; tham mưu và giúp lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng; nghiên cứu và giảng dạy tại các trường có đào tạo về lĩnh vực văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng. Sau khi học xong chương trình đào tạo Văn thư lưu trữ tại Bình Phư