Thứ Sáu, Tháng Hai 22

Thẻ: Học ngành Chăn nuôi Thú y tại Bình Phước

Học ngành Chăn nuôi Thú y tại Bình Phước

Học ngành Chăn nuôi Thú y tại Bình Phước

TRUNG CẤP
TUYỂN SINH NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ Y TẠI BÌNH PHƯỚC Văn phòng tuyển sinh Phía Nam thông báo tuyển sinh ngành Chăn nuôi Thú y tại Bình Phước: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Chăn nuôi Thú y tại Bình Phước – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Chuyên ngành đào tạo: Thú y. 2. Đối tượng tuyển sinh ngành Chăn nuôi Thú Y tại Bình Phước – Học viên đã tốt nghiệp THCS, THPT. – Học viên đã có bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. 3. Thời gian đào tạo ngành Chăn nuôi Thú Y tại Bình Phước – Đối với học viên đã tốt nghiệp THCS, thời gian đào tạo ngành Chăn nuôi Thú y tại Bình Phước là 3 năm. – Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo ngành Chăn nuôi Thú y tại Bình Phước là 2 năm. – Đối với học viên đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học, thời gian học ngành Chăn nuôi Thú y tại Bìn