Thứ Hai, Tháng Ba 18

Thẻ: Học Văn bằng 2 Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước

Học Văn bằng 2 Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước

Học Văn bằng 2 Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước

Ngôn ngữ Anh
VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH TẠI BÌNH PHƯỚC Đào tạo Văn bằng 2 Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước. Ngôn ngữ Anh hiện nay hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực trong đời sống như kinh tế, du lịch, thương mại, văn hóa và xã hội. Có 50 quốc gia trên thế giới sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính và 80 nước sử dụng như ngôn ngữ thứ hai. Chính vì thế, ngôn ngữ Anh là cầu nối trong thời đại toàn cầu hóa giữa các quốc gia, đồng thời là chìa khóa cho mỗi cá nhân có thể mở cánh cửa hòa nhập với cộng đồng quốc tế. Ngôn ngữ Anh là ngành học nghiên cứu về các phương pháp học tập loại ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh, đồng thời đây còn là ngành học nghiên cứu về lịch sử, con người, văn hóa của các quốc gia, dân tộc sử dụng tiếng Anh trên thế giới. Là ngôn ngữ thông dụng trên toàn thế giới nên việc