Thứ Hai, Tháng Ba 18

Thẻ: Tuyển sinh Đại học ngành Dược học tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học ngành Dược học tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học ngành Dược học tại Bình Phước

ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC HỌC TẠI BÌNH PHƯỚC Đại học Kế toán tại Bình Phước Đại học Điều dưỡng tại Bình Phước Văn phòng tuyển sinh Phía Nam thông báo tuyển sinh các lớp Đại học ngành Dược học tại Bình Phước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Hình thức đào tạo: Tập trung, chính quy. 2. Đối tượng tuyển sinh Đại học ngành Dược học tại Bình Phước – Tốt nghiệp Trung cấp Dược học. – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành khác. 3. Thời gian đào tạo Đại học ngành Dược học tại Bình Phước – Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành, thời gian học liên thông Đại học ngành Dược học tại Bình Phước là 2,5 năm; Trái ngành học thêm 1 học kỳ 5 tháng. – Đối với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành, thời gian học liên thông Đại học ngành