Thứ Sáu, Tháng Hai 22

Thẻ: Tuyển sinh Đại học ngành Tài chính ngân hàng tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học ngành Tài chính ngân hàng tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học ngành Tài chính ngân hàng tại Bình Phước

ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI BÌNH PHƯỚC Đại học Kế toán tại Bình Phước Đại học Quản trị Kinh doanh tại Bình Phước Ngành Tài chính ngân hàng đang có xu hướng phát triển và được lựa chọn ngày càng nhiều. Ngành học này liên quan đến khá nhiều dịch vụ như giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ,... Sau đây, văn phòng tuyển sinh Phía Nam gửi tới các bạn thông tin tuyển sinh Đại học Tài chính ngân hàng tại Bình Phước: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài chính ngân hàng tại Bình Phước – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Chuyên ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng. 2. Đối tượng tuyển sinh Đại học tài chính ngân hàng tại Bình Phước – Tốt nghiệp Trung cấp Liên thông lên Đại học Tài chính Ngân hàng. – Tốt nghiệp Cao Đẳng Liên thông lên Đại học Tài chính Ngân hàng.