Thứ Hai, Tháng Ba 18

Thẻ: Tuyển sinh Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước

Ngôn ngữ Anh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH TẠI BÌNH PHƯỚC Cao đẳng Điều dưỡng tại Bình Phước Cao đẳng Hộ sinh tại Bình Phước Ngôn ngữ Anh là ngành học nghiên cứu, sử dụng tiếng Anh để sinh viên làm chủ và sử dụng tiếng Anh thành thạo. Thêm vào đó sinh viên cũng được trang bị thêm các kiến thức bổ trợ về kinh tế, tài chính ngân hàng, nhà hàng khách sạn, xuất nhập khẩu, quan hệ quốc tế,… để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Dưới đây là thông tin tuyển sinh Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước gửi đến các bạn học viên như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước - Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 - Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh. 2. Đối tượng tuyển sinh Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước - Tốt nghiệp Trung cấp Liên thông lên Đại học