Thứ Sáu, Tháng Hai 22

Thẻ: Tuyển sinh Đại học Quản lý Nhà nước tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học Quản lý Nhà nước tại Bình Phước

Tuyển sinh Đại học Quản lý Nhà nước tại Bình Phước

ĐẠI HỌC
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI BÌNH PHƯỚC Liên thông Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước Đại học Công nghệ Kỹ thuật xây dựng công trình tại Bình Phước Văn phòng tuyển sinh Phía Nam thông báo tuyển sinh Đại học Quản lý Nhà nước tại Bình Phước: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quản lý Nhà nước tại Bình Phước – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Chuyên ngành đào tạo: Quản lý Nhà nước. 2. Đối tượng tuyển sinh Đại học Quản lý Nhà Nước tại Bình Phước – Tốt nghiệp Trung cấp Liên thông lên Đại học Quản lý Nhà nước – Tốt nghiệp Cao Đẳng Liên thông lên Đại học Quản lý Nhà nước – Tốt nghiệp Đại học học Văn bằng 2 ngành Quản lý Nhà nước 3. Thời gian đào tạo Đại học Quản lý Nhà nước tại Bình Phước – Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành, thời gian học liên thông Đ