Thứ Sáu, Tháng Hai 22

Thẻ: Tuyển sinh Trung cấp Thư viện thiết bị trường học tại Bình Phước

Tuyển sinh Trung cấp Thư viện thiết bị trường học tại Bình Phước

Tuyển sinh Trung cấp Thư viện thiết bị trường học tại Bình Phước

TRUNG CẤP
TUYỂN SINH TRUNG CẤP THƯ VIỆN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TẠI BÌNH PHƯỚC Trung cấp Dược tại Bình Phước Trung cấp Y sĩ tại Bình Phước Văn phòng tuyển sinh Phía Nam thông báo tuyển sinh Trung cấp Thư viện thiết bị trường học tại Bình Phước: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Chuyên ngành đào tạo: Thú y. 2. Đối tượng tuyển sinh Trung cấp Thư viện thiết bị trường học tại Bình Phước – Học viên đã tốt nghiệp THCS, THPT. – Học viên đã có bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. 3. Thời gian đào tạo Trung cấp Thư viện thiết bị trường học tại Bình Phước – Đối với học viên đã tốt nghiệp THCS, thời gian đào tạo Trung cấp Thư viện thiết bị trường học tại Bình Phước là 3 năm. – Đối với học viên đã tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo Trung cấp Thư viện thiết bị trường học tại