Thứ Sáu, Tháng Hai 22

Thẻ: Xét tuyển liên thông Cao đẳng Dược tại Bình Phước

Xét tuyển liên thông Cao đẳng Dược tại Bình Phước

Xét tuyển liên thông Cao đẳng Dược tại Bình Phước

CAO ĐẲNG
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC TẠI BÌNH PHƯỚC Cao đẳng Điều dưỡng tại Bình Phước Cao đẳng Hộ sinh tại Bình Phước Văn phòng tuyển sinh Phía Nam thông báo tuyển sinh các lớp Liên thông Cao đẳng Dược tại Bình Phước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh - Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển - Hình thức đào tạo: Tập trung, chính quy. 2. Đối tượng tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Dược tại Bình Phước - Tốt nghiệp Trung cấp Dược - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành khác 3. Thời gian đào tạo Liên thông Cao đẳng Dược tại Bình Phước - Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp Dược, thời gian học Liên thông Cao đẳng Dược là 1,5 năm, trái ngành học thêm 1 học kỳ 5 tháng. - Đối với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành khác, thời gian học V